E: | T:

Energiezuinige installaties

 

Energiezuinig producten

Er is in het nieuws veel om te doen om het energiezuiniger maken van de woninginstallaties.
De overheid wil dat in 2020 alle nieuwbouw woningen nagenoeg energieneutraal worden gebouwd en er ongeveer 300.000 bestaande woningen per jaar energiezuiniger worden gemaakt.
Dat zijn nieuwe afspraken tussen overheid en betrokken partijen om het energieverbruik in huizen en gebouwen de komende jaren flink terug te dringen.

Rommens Installaties heeft wat dit betreft de laatste jaren niet stilgezeten, wij zijn daarom erg actief in het aanleggen van energiezuinige installaties.
Dit kunnen we op verschillende manieren uitvoeren vaak door een combinatie van onderstaande installatieonderdelen.

  • Grondgebonden warmtepompinstallaties

         

  • Lucht/water warmtepompinstallaties, eventueel all-electric

     

  • Hybride cv-ketels

  • Lage temperatuur verwarmingssytemen

    

  • Vraaggestuurd ventileren

  • Pv panelen

     

    

Middels één combinatie van bovengenoemde installaties zijn we in staat om een zogenaamde energieneutrale ofwel nul op de meter woningen te realiseren.

Bovenstaande installaties komen nu al veelvuldig voor in de nieuwbouw woningen maar worden ook steeds beter toepasbaar in bestaande woningen.
De overheid heeft ter stimulering hiervan de ISDE subsidie in het leven geroepen om particulieren een extra stimulans te geven om te investeren in energiezuinige installaties.

Rommens Installaties kan afhankelijk van uw situatie u perfect adviseren in de best toe te passen mogelijkheden.
Heeft u interesse in een advies, neem dan contact met ons op.